Bij het digitaliseren van de oude boorddocumenten van Tordino kwamen we verschillende charters voor vletwerk tegen. Maar wat is dit nu juist?

Vletwerk is een werkwijze uit de binnenvaart dat wil zeggen dat de aan boord van binnenschepen ingenomen lading daar tijdelijk alleen maar wordt opgeslagen.  In praktijk kwam dit vroeger neer op het lossen van grote zeeschepen in binnenvaartschepen, die dan wachten tot de lading nodig was.  Hieronder een foto uit ons archief met enkele schepen die wachten om geladen te worden door de graanzuigers die een zeeschepen aan het legen zijn.

In het verleden werden vooral sleepschepen voor dit werk gebruikt, maar met het verdwijnen van dit type schip zijn het nu vooral duwbakken geworden. 

Vletwerk betaalde minder dan met de lading naar een bestemming varen.

 

Vletwerk