De Tordino is een vrachtschip, gebouwd in 1922 op de scheepswerven van ‘van Aken & Blokland’ te Hardinxveld. Er bestaat enige onzekerheid in de juistheid van deze informatie. Het is mogelijk dat het schip bij De Hoop gebouwd is, eveneens een scheepswerf in Hardinxveld. Er zouden drie schepen gebouwd geweest zijn. Eén is met zekerheid gesloopt, de andere zou, weliswaar zwaar verbouwd, in Maasbracht liggen. Hieronder volgt een korte geschiedenis van de Tordino door de jaren heen…

Het schip is 46m lang en 6.3m breed en werd in 1922 gebouwd bij Van Aken & Blokland te Hardinxveld in opdracht van Vereenigde Brandstoffenhandel NV uit Rotterdam en gedoopt in Charlotte. Op 13 november 1922 vond de eerste meting te Neder-Hardinxveld plaats, het werd meetbrief D3360N.

Op 12 november 1942 volgde een nieuwe meting te Rotterdam – R13669N.

Foto uit 1940 genomen aan de Admiraliteitskade te Rotterdam. Vermoedelijk de oudste foto van het schip en al zeker de enigste onder de naam Charlotte.

 

In 1968 werd de Charlotte verkocht door makelaar en bevrachter G.P.E. Vos uit Rotterdam aan Thomas Bultje uit Schiedam en herdoopt in Riatho. De scheepsindeling wordt gewijzigd naar schip met stuurhut.

Extracten uit de scheepsmeting van 1968
Extracten uit de scheepsmeting van 1968

De groepsletter D wordt toegekend aan het schip

Extract uit brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Schipper Bultje gebruikt het schip  het eerste anderhalf jaar in hoofdzaak voor vletwerk in en rond de Rotterdamse haven. Gezien de schipper inmiddels trouwde begon hij te varen met het sleepschip Nomade van zijn schoonvader en was de Riatho niet langer nodig.

(c) Thomas Bultje – Foto genomen eind jaren ’60
(c) T. Bultje – Riatho als middelste schip in de sneeuw
(c) T. Bultje – Links de kop van de Riatho
(c) T. Bultje – Riatho met theehut en stuurhut
(c) T. Bultje – Riatho met theehut en stuurhut

De Riatho wordt verkocht in 1970 aan Harm Drenth uit Hoogeveen en herdoopt in Quo Vadis. Dit betekent  ‘waarheen gaat gij?’. Harm Drenth voerde voordien op een tjalk met gelijkaardige naam, doch dit schip werd te klein door de gezinsuitbreiding en de toekomstmogelijkheden in de vrachtvaart.

Extract uit de verkoopsovereenkomst van 1970.

Op 2 november 1970 werd de Quo Vadis gemeten te Groningen – G12488N. Het schip werd gemotoriseerd met een 8 cilinder Kromhout, komende uit zijn tjalk met aanvaringsschade. De werken werden op scheepswerf Boterman te Zwolle uitgevoerd. De roef werd verhoogd omdat de motor anders niet in het schip paste.  De laadcapaciteit verminderd van 439 ton naar 419 ton.

In 1975 krijgt het schip krijgt een andere motor: Scania Vabis van 285pk.  Drie jaar later, in 1978 wordt de Quo Vadis verkocht aan Adrie J. Janssen uit Almelo en herdoopt in Bianca. Het schip krijgt de naam van zijn dochter. Voorheen voer schipper Janssen met een andere kleinere maatkast (Bianca, Ex- Ge-Ad). Op 13 juni 1978 wordt de Bianca gemeten te Rotterdam – R41180.

Op 14 maart 1984 volgt een nieuwe meting te Rotterdam – RN3613. In 1992 wordt aan boor van de Bianca een nieuwe motor geplaatst, ditmaal een Volvo Penta TAMD-122 van 320pk. Deze motor is nog steeds aanwezig in het schip. Korte tijd later volgt een boegschroef met een MAN motor.

In 2010 wordt de Bianca verkocht aan Rubicon uit Capelle a/d IJssel en herdoopt in Tordino.

In 2013 wordt de Tordino verkocht aan J. Balvert uit Woerden, naam werd behouden. Drie jaar later, met het pensioen van schipper Balvert wordt op 30 september 2016 het schip uit de vaart genomen en opgelegd in Nieuwegein Het wordt verkocht aan F. Logghe uit Brugge, naam werd behouden.

Varend op de Lek

Frederic Logghe startte in 2017 met het ombouwen van vracht- tot museumschip. Een eerste grote evenement was in Beernem op 10 september 2017, de deelname aan Open Monumentendag te Beernem: 650 bezoekers op één dag.  Korte tijd later werd de rest van het vrachtruim omgebouwd tot een volwaardig museum.

In 2019 wordt het schip opgenomen in de lijst van Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en in 2021 wordt de Tordino opgenomen in de lijst van Varend Erfgoed Vlaanderen

Het schip neemt een vaste ligplaats in te Plassendale (Oudenburg) in mei 2021, alwaar het nog steeds ligt.

Tordino komt toe in Oudenburg (c) Peter Velle