Geschiedenis

De Marie Louise werd op 5 april 1916 in Gent geregistreerd als vrachtschip (Metingsmerk GD1440B). Het schip werd gebouwd voor schipper César Impe (geb. 7 sept 1868) uit Merelbeke op de scheepswerf Vankerckhove & Frères.

In de toenmalige meetbrief werd het schip als ijzeren spits omschreven, ook al was zij beduidend kleiner. Op maximale diepgang van 1m36 kon zijn 170 ton vracht laden. Er is nog geen sprake van een motor. De afmetingen van het schip zijn 29,99m x 4,86m. De romp bestaat uit een klipperkop en een volle kont. De kimmen zijn hoekig en de roef bevindt zich aan de den.

Op 17 april 1916 werd het schip op de werf geïnspecteerd door de toenmalige Scheepvaartinspectie.

Het schip is genaamd naar de vrouw van César, zijnde Marie Louise De Gheest (geb. 23 november 1870), waarmee César Impe op 21 januari 1892 in het huwelijk trad.

Een nieuwe inschrijving te Gent volgde op 22 september 1925 (Metingsmerk GD2733B). Daarin blijkt dat César zijn zoon, Maurice eigenaar geworden is van het schip. Maurice trouwde later met Elvire Staes.

Het schip werd te Brugge geregistreerd op 23 december 1941 (metingsmerk BG1495B). Benoni Staes (1910-1973) staat vermeld als eigenaar en voor het eerst wordt er vermeld dat het schip met een 30pk motor is uitgerust. Men spreekt niet langer over een spits, maar over een ijzeren schip met overdekking.

Benoni Staes trouwde met Rosalie Desmet (3 september 1916- 22 april 1994). Zij hadden twee kinderen, Adeline Staes en Jacqueline Staes.

In de meetbrief van 1959 is er sprake van een ABC motor van 25pk, deze is ook terug te vinden op de vaarboeken die nog aanwezig zijn op het schip. In 1961 dringende zich heel wat werk op aan het schip. De stuurhut was aan herstelling toe en de motor diende vervangen te worden. Deze werken zijn toen uitgevoerd op de, inmiddels niet langer bestaande, scheepswerf Minnewater te Brugge.  Eén jaar later diende de motor reeds hersteld te worden, net als de koppeling.

[wppa type=”content” album=”15″]Facturen scheepswerf Minnewater[/wppa]

Het schip werd opnieuw in Gent geregistreerd op 19 juni 1961 (metingsmerk GD9107B). De eigenaar was nog steeds Benoni, nu is er ook melding van zijn vrouw Rosalie Desmet.

Op 7 maart 1972 werd de Marie Louise nogmaals geregistreerd, dit te Brussel (Metingsmerk BR13745B). Het schip werd toen tevens uitgeschreven uit de beroepsvaart.

Klipperaak Benoni aan de Damse vaart in de jaren ’80 met weduwe Rosalie Desmet aan de stuurhut

In 1975 kwam schipper Benoni Staes te overlijden. In eer voor hem werd het schip herdoopt in Benoni, een naam dat zij zou dragen tot in 2013. Deze aanpassing gebeurde op 12 mei 1976 te Brussel.  1975 – 2013 De dochters Jacqueline en Adeline Staes, werden samen met de weduwe Rosalie Desmet  eigenaars van het schip in 1975.

Een nieuwe meetbrief werd aangevraagd op 14 juli 1982 te Brussel (Metingsmerk BR21805B).

Daar de meetbrief vervallen was is een laatste aangevraagd op 15/06/1993 (Metingsmerk BR31538B). Daarin komt enkel nog Jacqueline Staes voor als enigste eigenares van het schip.

In 1997 verhuisde de Benoni naar Merelbeke, alwaar zij een ligplaats innam naast de afvalverwerkingsfabriek op het uiteinde van de jachthaven.

Jacqueline woonde er samen met haar man aan boord. Haar echtgenoot Jean Thielt (geb. 15 april 1944, overl. 4 augustus 2012) was beroepsschipper en voer langdurig rond met het cementtankschip Jeja . Hij kwam op 4 augustus 2012 te overlijden en het schip werd te koop aangeboden. Het schip kon immers niet door de eigenares alleen niet onderhouden worden.

In 2013 veranderde het schip van eigenaar en naam. De Aquarel, zoals ze toen gedoopt werd, is toen volledig gestript en heropgebouwd tot haar huidige functie als museumschip.

Het schip is opgenomen in een lijst met historische vaartuigen en beschikt nog over de originele schipperswoning uit 1916.

Eind 2016 werd het schip van de hand gedaan wegens haar beperkte ruimte om objecten aan het publiek te tonen. Momenteel wordt het schip omgebouwd tot woonschip in Nederland.

Aquarel te Zaandam

Sfeerbeelden

Hierbij enkele sfeerbeelden, genomen aan boord van de Aquarel in de zomer van 2015.