Tordino is een roef aan den schip. Het stuurhut staat helemaal achterop. Dit komt wel vaker voor bij dit soort schepen en is historisch gegroeid. De schipperswoning werd vrij naar achteren geplaatst. Achter de roef was er nog ruimte om te sturen, of met een helmstok (bij kleinere schepen) of met een platliggend rad (grotere schepen).  Later werd dit overdekt en zo is het stuurhut ontstaan….

In 1969 was er voor het eerst sprake op Tordino van een stuurhut. Dit diende om de schipper meer comfort te geven bij het sturen als sleepschip. 

(c) T. Bultje

Het huidige stuurhut is gebouwd in 1974 en nog steeds aanwezig op het schip.  De onderbouw is in staal, de opbouw in hardhout en het dak in watervaste multiplex. 

In het stuurhut zit het stuurwerk en noodstuurwerk. Als het elektrische stuurwerk uitvalt kan men verder sturen met de hand. Hiervoor is nog steeds een houten rad aanwezig. Daarnaast bevinden zich de marifoons, AIS, tachograaf en kaartenplotter eveneens in het stuurhut, net als de bedieningspanelen voor de motor, boegschroef, generator en boordverlichting. 

De radar voor de stuurhut werd geplaatst in 2012 maar is niet langer operationeel. 

In 2020 werd een groot deel van het stuurhut uitgebroken en opnieuw betimmerd. Jarenlang binnensijpelen van water en verschillende verbouwingen zorgden ervoor dat de betimmering niet meer deugde. 

In 2022 werd een nieuw dak op het stuurhut geplaatst. Er werd geopteerd om met Trespa Volkern plaat te werken, dit als onderhoudsvriendelijke maatregel.