Momenteel scannen we een paar duizend foto’s in aan de hand van Karel Cleerbout . Hij was schipper van de spits Rosalie en in zijn vrije tijd bewaarder van maritiem erfgoed. Zo nam hij duizenden foto’s in de Antwerpse en Gentse haven, hield hij tentoonstellingen aan boord van het wachtschip Ontario en hielp hij mee aan de bouw van een replica houten waal te Gent.

Archief Karel Cleerbout