Momenteel digitaliseren we een duizendtal documenten afkomstig van Henri Kennes uit Boom. Deze man was niet alleen eigenaar van de gelijknamige scheepswerf, maar handelde ook in schepen.  De documenten dateren van de periode 1922-1928.

We verwachten om tegen de zomer de documenten online te hebben via de website Erfgoed in Zicht.

Archief Henri Kennes