Enkele jaren terug kreeg Museumschip Tordino een fichebak met ruim vijfhonderd fiches van passagiersschepen voor de binnenvaart in haar bezit. Op iedere fiche, die vaak uit een oude ansichtkaart bestaat, staat de volledige geschiedenis van het vaartuig beschreven.

Deze fiches en kaarten worden momenteel gedigitaliseerd, waarna deze gepubliceerd zullen worden in onze beeldbank.

Passagiers- en beurtschepen voor passagiers