Een toueur (Frans) of kettingsleepboot is een schip die zich aan een, op de bodem van het vaarwater liggende, ketting voorttrekt.

De meeste van deze schepen werden in Frankrijk ingezet in de scheepstunnels, zoals deze bij Saint Quentin. De eerste kettingboten werden door een paardentredmolen bewogen, de laatsten veelal door electromotoren.