De otter was een scheepstype dat in de negentiende eeuw voornamelijk werd gebouwd aan de oevers van de Rupel en de Schelde. Dit model is ons in bruikleen gegeven door Frederik Janssen uit Schoten.