Deze maquette toont een houten waal in aanbouw. Men kan mooi de grootte zien van het achteronder waarin de schipper en zijn familie woonde en het middenschip, bestemd voor de trekdieren.