Twee modellen van sleeplocomotieven. Deze locomotieven trokken de schepen langs kanalen en werden voornamelijk in Frankrijk gebruikt. Daar zijn deze gekend onder de naam ‘tracteur de halage’.

Afbeelden met hetzelfde thema: