Twee modellen van sleeplocomotieven. Deze locomotieven trokken de schepen langs kanalen en werden voornamelijk in Frankrijk gebruikt. Daar zijn deze gekend onder de naam ‘tracteur de halage’.