De scheepswerf Jabon Frères vindt zijn oorsprong in 1870, toen de werf A. Jabon opgericht werd door Hubert Jabon. In 1878 werd, na het overlijden van Hubert, de werf verder gezet door zijn zonen Auguste en Gustave François Joseph. De werf kreeg de naam A. Jabon Frères.

Na het overlijden van Gustave François werd de werf door diens zoon Fortuné Emile overgenomen en herdoopt in Jabon Frères. De werf werd een Naamloze Venootschap (société Anonyme).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de werf zwaar beschadigd. In 1948 sloot de werf.