De Angèle, die nu deel uitmaakt van het Binnenvaart en Rijnmuseum te Antwerpen, werd in 1923 gebouwd op de scheepswerven van Langerbrugge. Het schip, gebouwd als sleepkast, werd later gemotoriseerd met een lamme arm. De opdrachtgever was schipper A. Van Den Abbeele, het werd met speciale afmetingen, 28.92m x 4.82m gebouwd en kon 175.5 ton vracht meenemen.