De Shell Welder werd in 1955 gebouwd in opdracht van Shell-Mex & BP Ltd. . Het schip werd gebouwd bij Clelands Shipbuilding & Comapny uit  Wallsend, Engeland, bouwnummer 193. De afmetingen waren 51m x 9m. De aandrijving bestond uit één 2SCSA motor, 6 cilinder, 570pk.

In 1973 werd het schip verkocht aan Pounds Shipowners and Shipbreakers Ltd. uit Portsmouth. Die verkochten het op hun beurt door aan Northwood Ltd. en herdoopten het in Steel Welder.Het schip werd tot zandzuiger omgebouwd en bleef in dienst tot in 1991, wanneer het gesloopt werd te Otterham Quay.