User Tools

Site Tools


start

MaritimeDigital Archive Classificatie

De MDA classificatie werd in 2005 opgesteld door Logghe Frederic en heeft de bedoeling om maritieme collecties gestructureerd te bewaren.

Het is de intentie een eenvoudig systeem op te zetten, die alles omvattend en toekomstgericht is. Via een combinatie van letters, cijfers en symbolen kan deze eenvoudig gebruikt worden. Lees hier meer over de basisbeginselen van de classificatie.

Deze classificatie is uitbreidbaar en gepubliceerd onder de Creative Common License. Dit betekent dat iedereen vrij gebruik mag maken van deze classificatie, het verbeteren of aanpassen. Het is echter de bedoeling om zoveel mogelijk universeel te blijven met deze classificatie zodat collecties onderling vlot uitgewisseld kunnen worden.

start.txt · Last modified: 2022/03/24 20:27 by beheerder