Baquet de Charerloi Amelie

De Amelie is een Baquet de Charleroi, gebouwd in 1917 op de werven Jabon Frères te Ombret. Het schip is nu gemotoriseerd en in gebruik al pleziervaartuig.