Sinds de overschakeling naar Erfgoed-in-Zicht begin 2020 worden de nieuwe boeken enkel nog op deze database bijgehouden. De oude boeken worden toegevoegd als de tijd het ons toelaat.