BOEK: Varen met platbodems

Varen met platbodems
Jan Kooijman
Deboer Maritiem
1991

Jan Kooijman is niet alleen een van de grondleggers van het platbodemvaren, hij is ook verantwoordelijk voor de bouw van een groot deel van de Nederlandse platbodemvloot. Hij laat zien hoe de oude vakkennis van het varen met traditionele schepen ook in deze tijd nog goed toepasbaar is.