BOEK: Redders aan de Riemen

Redders aan de Riemen - De laatste roeiredders vertellen over hun leven
Fokke Haanstra en Siep Zeeman
Uitgeversmaatschappij Born BV Amsterdam