BOEK: Viertalige Zeemanswoordenboek – Schepen, scheepsmachines, Scheepvaart

Viertalige Zeemanswoordenboek - Schepen, scheepsmachines, Scheepvaart
H.G.C. Kuwert-Coppen en G. Bly-Pasteur
Antwerpen - De Nederlandsche Boekhandel
1920