BOEK: Nederlandse Schippersalmanak 1973

Nederlandse Schippersalmanak 1973
NV Uitgeversmaatschappij Assen-Amsterdam