BOEK: Het Visschersboekje – Handboekje van stuurmanskunde voor de Zeevisscherij in België aan de leerzuchtige visschers opgedragen

Het Visschersboekje - Handboekje van stuurmanskunde voor de Zeevisscherij in België aan de leerzuchtige visschers opgedragen
A. Pype en A. Gorren
Drukkerij Fr. Saey
1930