BOEK: Dokhaven – Van haven tot afvalzuiveringsinrichting

Dokhaven - Van haven tot afvalzuiveringsinrichting
ir. A.W. van der Vlies
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden - Dordrecht
1996