BOEK: De Brusselse Kanalen

De Brusselse Kanalen
Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis
Colette Huberty en Paulo Valente Soares
La Fonderie
1998