BOEK: Antwerpen

Antwerpen
Kollektie "België Tentoonstelling 1958" N°1
Editions Du Marais, Brussel
1958