BOEK: Aanzien van de oude visserij – met de beste groeten van …

Aanzien van de oude visserij - met de beste groeten van ...
Rob Martens en Lieuwe Westra
Nederlandse visserij
Christina Almere haven
1995