Collectie

De collectie omvat naast enkele grotere zaken zoals een authentieke stuurhut, bijboot, oude motoren en dekuitrusting, een ruime collectie aan boekengedigitaliseerde documenten en beeldmateriaal en kleinere objecten. Er wordt continue gewerkt om oude documenten en beeldmateriaal te digitaliseren. Aan de hand van een tweetal computers kan u als bezoeker foto’s en documenten raadplegen van meer dan drieduizend schepen.

In het ruim, waar een permanent een expo loopt, kan u verschillende objecten bewonderen uit de binnenvaart. Naast een maquette van een houten waal, vindt u er verschillende stuurwielen, scheepslampen, gereedschap, kaarten, …. Er is telkens iemand aan boord die de nodige uitleg kan geven.

Collectie werktafel

Collectie werktafel

De digitale collectie zal op termijn ook op deze website raadpleegbaar zijn.

Het schip als de collectie zullen opnieuw toegankelijk zijn vanaf september 2017!